Szczegóły projektu: Warsztaty wokalne dla dzieci niewidomych

Przeprowadzenie cyklu warsztatów wokalnych z z Magdą Szczepanek- wokalistką i aktorką Krakowskiego Teatru VARIETE

Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie dwudniowych warsztatów wokalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawaczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Zajęcia przeznaczone są nie tylko dla wokalistów, ale dla wszystkich dzieci, które pragną lepiej posługiwać się własnym głosem. Główną ideą projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z aparatem mowy, jego specyfice, wpływie na funkcjonowanie każdego człowieka. Warsztaty będą się odbywać w dwóch etapach. Pierwszy etap trwać będzie 45 minut, czyli 1h lekcyjną, podczas której uczniowie zapoznani zostaną z ogólnymi zasadami i zagadnieniami związanymi z muzyką (np. co to jest notacja muzyczna, na czym polega kształcenie słuchu ) Drugi etap- praktyczny, przewidziany jest na 135 min. W ciągu 3h lekcyjnych dzieci będą mogły wykonywać ćwiczenia oddechowe, rytmiczne i artykulacyjne - ćwiczenia emisyjne - ćwiczenia mające na celu poszerzenie skali głosu. Wspólnie opracują i przygotują wybrany wcześniej utwór. Ten projekt to przede wszystkim szukanie, odkrywanie siebie i swojego brzmienia. Zajęcia inspirują do badania i poszukiwania swoich ukrytych możliwości głosowych, pomagają odbudować wiarę w siebie, uczą tolerancji i akceptacji siebie, uczą wykorzystywania swoich błędów jako „arcymistrzów” w rozwoju. Podczas warsztatów prowadząca wybierze 3 osoby, które mają największy talent i potencjał i zaprosi je do studia nagrań, gdzie wspólnie nagrają pamiątkową piosenkę.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 5000

Koszta główne projektu: materiały dydaktyczne dla dzieci : 700 zł, poczęstunek podczas warsztatów: 300 zł, wynagrodzenie dla prowadzącej warsztaty: 2000 zł, wynagrodzenie dla koordynatora warsztatów 500 zł, wynagrodzenie dla dokumentalisty (foto, video) 700 zł, pamiątkowe płyty CD – 300 zł, wynajęcie studia nagrań oraz transport 500 zł

Harmonogram projektu

Etapy projektu: Etap I- czerwiec: przygotowanie scenariusza zajęć dostosowanego do dzieci niewidomych, konsultacja z pedagogami. Etap II- lipiec: skompletowanie materiałów dydaktycznych Etap III- sierpień/wrzesień: ustalenie terminu i przeprowadzenie rekrutacji dla uczestników (po stronie SOSW) Etap IV: wrzesień: przeprowadzenie warsztatów Etap V: wrzesień/październik: podsumowanie, sprawozdanie, montaż video i selekcja zdjęć z warsztatów

Cel projektu

- wzbogacenie wiedzy dzieci z dysfunkcją wzroku nt. muzyki - wzbogacenie oferty warsztatów wokalnych dostępnych na rynku: wzrost konkurencyjności z naciskiem na potrzeby osób niepełnosprawnych - wzmocnienie samooceny dzieci z dysfunkcją wzroki: podbudowanie własnej wartości - urozmaicenie życia pozaszkolnego dzieci niewidomych i słabowidzących - nawiązanie znajomości i relacji pomiędzy dziećmi niewidomymi, zawężenie tych znajomości - szerzenie wiedzy o projektach dla niewidomych dzięki promocji akcji - przygotowanie scenariusza warsztatów wokalnych mogących posłużyć później kolejnym edukatorom - umiejętności emisji głosu oraz wyrażania siebie dla dzieci niewidomych i słabowidzących: forma arteterapii - nabycie umiejętności o możliwościach wyrażania siebie - promowanie współpracy międzysektorowej - zwiększanie świadomości społecznej - nagranie filmu video oraz dokumentacja, która w świecie social media będzie szerzyć wartości integracji społecznej i zachowania antydyskryminacyjne

O autorze

Magda Szczepanek

Wokalistka, aktorka oraz dziennikarka. Z muzyką związana od zawsze. Laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali. Śpiewała u boku Maryli Rodowicz, Krystyny Prońko i innych czołowych polskich artystów estradowych. Pierwsze kroki na scenie w charakterze aktorki postawiła na deskach Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, gdzie grała Dianę Barry w musicalu Ania z Zielonego Wzgórza w reż. Jana Szurmieja. Kolejne lata spędziła na deskach teatrów w całej Polsce. Od 2015 roku związana z Teatrem Plejada oraz Krakowskim Teatrem VARIETE, gdzie gra Vivienne Kensington w musicalu „Legalna Blondynka” w reż. Janusza Józefowicza, Polly Perkins w farsie muzycznej „Dziewczyna z plakatu” oraz występuje w muzycznym wieczorze z muzyką filmową - „Variete Film Show”.

Głosowanie

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!