Szczegóły projektu: Blind football 4all (BF4ALL)

Stworzenie cyklu filmików informacyjno-instruktażowychh poświeconych blind footballowi kierowanych do wszystkich, którzy pragną rozpocząć przygodę z tą fascynującą dyscypliną.

Pełny opis projektu

Jak trudne jest rozpoczęcie przygody z blind footballem (piłką nożną niewidomych) może wiedzieć jedynie ten, kto sam przez to przechodził. Dylemat ten dotyczy zarówno zawodników, jak i osób które chciałyby zaangażować się w tę dyscyplinę od strony trenerskiej czy organizacyjnej. W Polsce obecnie działają dwa profesjonalne blind footballowe kluby – w Krakowie oraz Wrocławiu. Osoby, które potencjalnie mogłyby spróbować swoich sił w tej dyscyplinie (otrzymać odpowiednią klasyfikację medyczną) liczy się w tysiącach. Zaś na mapie naszego kraju można wskazać kilkadziesiąt prężnie działających w różnych sferach życia – ośrodków skupiających osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Są oni zrzeszeni między innymi wokół ośrodków szkolno wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących, dużych działających jeszcze lub upadłych zakładów pracy chronionej, , wokół uczelni wyższych największych miastach Polski, a także w prężnie działających na innych płaszczyznach sportowych – klubach kultury fizycznej. W Polsce jest także zapewne wielu niewidomych i słabowidzących, którzy nie są w żaden sposób związani z tymi środowiskami, a którzy być może marzą o tym by rozpocząć przygodę z piłką nożną. Działania jakie w ostatnich latach są prowadzone między innymi przez krakowski klub Tyniecka NWP Kraków sprawiły że dyscyplina ta staje się coraz bardziej popularna i „słyszalna” w społeczeństwie. Nadszedł jednak czas by jeszcze mocniej zachęcić samych niewidomych i słabowidzących oraz animatorów ich działań do spróbowania swoich sił w tej dyscyplinie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz czas nie wszędzie zawodnicy są w stanie dojechać by zaprezentować tę niezwykle emocjonującą dyscyplinę. Należy więc wykorzystywać w tej sytuacji dostępne i jakże niezmierni popularne w dzisiejszych czasach mass media – przede wszystkim internet - do popularyzacji przysłowiowego „stawiania pierwszych kroków”. Zawodnicy bind football’u z Krakowa to także prężnie działający animatorzy sportu oraz działacze społeczni. Dlatego właśnie w ich głowach narodziła się idea promocji blind football’u poprzez stworzenie serii filmików tematycznych o charakterze informacyjno – instruktażowym pod nazwą „Blind Football 4 al” (BF4ALL) – czyli piłka nożna niewidomych dla każdego. Wraz z prowadzoną przez nich Fundacją na rzecz rozwoju kultury fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD pragną ze swoją ideą dotrzeć do każdego kto zechce rozpocząć przygodę z tą dyscypliną. Tematyka cyklu filmików będzie następująca i poruszać będzie podstawowe dla początków nauki blind football’u kwestie takie jak: 1. Zasady i historia blind football 2. Obiekt 3. Piłka i podstawowe ćwiczenia adaptujące 4. Proponowane podstawowe elementy rozgrzewki 5. Prowadzenie, przyjęcie, podanie, strzał 6. Stałe fragmenty gry, taktyka 7. Przykładowe ćwiczenia treningowe Po nagraniu filmiki zostaną umieszczone na kanale youtube drużyny Tyniecka NWP Kraków i nieodpłatnie udostępnione wszystkim, którym idea blind football stanie się bliska – zarówno pod względem sportowym jak i promocyjnym. Tym samym rozpocznie się etap rozwoju dyscypliny na terenie Polski, zmierzający do zwiększenia liczby zawodników oraz klubów blind footballu a w konsekwencji w co głęboko wierzymy będzie zalążkiem do powołania w niedalekiej przyszłości rozgrywek ligowych. Opis poszczególnych działań planowanych przy okazji realizacji zadania zawiera harmonogram.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 5000 ZŁ

1. Przygotowanie scenariuszy materiałów video - 500 2. Zakup sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu - 700 zł 3. Zatrudnienie trenerów i animatorów prowadzących instruktaż na potrzeby projektu - 1500 4. Nagranie i montaż materiałów video - 1300 zł 5. Koordynacja działań (od przygotowania do dystrybucji materiałów) - 500 zł 6. Promocja materiałów za pośrednictwem mass mediów - 500 zł RAZEM 5000 zł

Harmonogram projektu

Harmonogram projektu zgodnie z założeniami przedstawia się następująco: czerwiec - lipiec 2017 - przygotowanie scenariuszy, opisów, ustalenie terminu i miejsca nagrań, zatrudnienie niezbędnej kadry obsługującej, zakup sprzętu sportowego. sierpień 2017 - (początek miesiąca) w zależności od pogody przewidziane są dwa terminy - trzydniowej pracy na planie - boisku do blind footbalu. Nagranie zostanie przeprowadzone w jednym z dwóch terminów. sierpień - I połowa września - montaż materiałów wraz z ich dostosowaniem II połowa września - do 1 października - kampania promocyjna materiałów.

Cel projektu

Celem głównym przedsięwzięcia jest upowszechnianie i propagowanie blind footballu. Celami szczegółowymi wokół których koncentruje się projekt są: - utworzenie materiałów informacyjno-instruktarzowych dostępnych dla wszystkich i bezpłatnie - wykorzystanie zasięgu i możliwości mass mediów - głównie internetu - do propagowania materiałów - zwiększenie popularności blind football'u w środowisku osób niewidomych i słabowidzących - działalność edukacyjna mająca na celu ułatwienie "startu" stawiania pierwszych kroków w tej dyscyplinie zarówno zawodnikom jak i działaczom sportowym - popularyzacja idei blind footbalu w społeczeństwie

O autorze

PIOTR NIESYCZYŃSKI, Fundacja na rzecz rozwoju kultury fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD

Osoba niepełnosprawna, w związku z uszkodzeniem narządu wzroku, kierownik krakowskiej drużyny piłki nożnej niewidomych Tyniecka NWP Kraków (T6NWP), członek zarządu Fundacji na rzecz rozwoju kultury fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD instruktor sportu i rekreacji ruchowej, z wykształcenia pedagog i pracownik socjalny, pasjonat piłki nożnej oraz szachów; od 2006 roku działacz społeczny na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Głosowanie

Liczba głosów: 1275

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!