Szczegóły projektu: Małopolska na wyciągnięcie ręki

Projekt zakłada organizację 4 weekendowych wycieczek dla 8 rodzin oraz 8 niewidomych lub niedowidzących dzieci (rodziny sprawują opiekę nad niewidomym dzieckiem).

Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację 4 weekendowych wycieczek dla 8 rodzin oraz 8 niewidomych lub niedowidzących dzieci (rodziny sprawują opiekę nad niewidomym dzieckiem). Wycieczki zostały zaplanowane do: Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Traktem Królewskim w Krakowie, do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Kopalni Soli w Bochni. Wycieczki poprzedzać będzie spotkanie zapoznawczo-integracyjne.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 5000

Kosztorys: 1. Obsługa przewodnicka 1350 zł 2. Bilety wstępu: Muzeum Etnograficzne, Koplania Bochnia i OPN 1350 zł 3. Przeszkolenie przewodników 200 zł 4. Wynajem busa na cztery wyjazdy 1600 zł 5. Koordynacja, obsługa ksiegowa i rozliczenie projektu 500 zł

Harmonogram projektu

Etap przygotowawczy: 1.Przygotowanie merytoryczne projektu, dokonanie wstepnej rezewacji biletów oraz przewodników oraz przewoźnika 2.Rekrutacja grupy docelowej 3.Organizacja i przeprowadzenie spotkania integracyjnego uczestników Etap realizacji: 1.Przeprowadzenie 4 wycieczek podczas wrześniowych weekendów Etap podsumowujący: 1.Otwarte spotkanie podsumowujące 2.Rozliczenie zobowiązań finansowych

Cel projektu

Celem projektu jest jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób niepełnosprawnych, a przed wszystkim wzrost wiedzy na temat osób niewidomych i słabowidzących. Poprzez poznanie wybranych zakatków Malopolski zarówno rodziny biorące udział w projekcie, jak i niewidome lub niedowidzące dzieci, mają szansę na dogłębne poznanie wybranych miejsc ze względu na oprowadzenie przez wykwalifikowanych przewodników, a także poprzez wspólne działnie, na przełamanie barier i uprzedzeń.

O autorze

Agnieszka Matusiak, Klub Kultury Wena filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Pedagog, kierownik Klubu Kultury „Wena” filii Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie, wieloletni pracownik Zakładu Edukacji Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, redaktor czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, pilot i przewodnik górski.

Głosowanie

Liczba głosów: 79

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!