Szczegóły projektu: Polska w małym paluszku

Projekt zakłada przeprowadzanie cyklu warsztatów twórczych dla dzieci, podczas których zostaną stworzone książki dotykowe dla niewidomych i słabowidzących dzieci. Efektem będzie przygotowanie ośmiu książeczek.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie ośmiu dwugodzinnych warsztatów artystycznych w tym jednych integracyjnych, podczas których powstaną książki dotykowe dla niewidomych i słabowidzących dzieci. Warsztaty dedykowane będą dzieciom (łącznie 24 uczestników). Rezultatem tych działań będzie wykonanie ośmiu książeczek dotykowych o tematyce dotyczącej Polski, w tym najciekawszych miejsc w naszym kraju, które zostaną przekazane do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie (SOSW). Zajęcia warsztatowe odbywać będą się w salach Klubu Kultury Wena filii Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie, którego przestrzeń dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, bowiem w trakcie projektu odbędzie się także integracyjno-edukacyjne spotkanie uczestników projektu z tyflopedagogiem oraz niewidomymi uczniami SOSW, co pozwoli na integrację grupy i lepsze poznanie jej potrzeb. Powstałe książki będą służyły zarówno pedagogom, jak i dzieciom z niepełnosprawnością wzroku na długo po zakończeniu projektu. Całość zostanie objęta wsparciem merytorycznym ze strony pedagogów, tyflopedagogów i specjalistów udostępniania sztuki osobom niewidomym.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 5000

1.Wynagrodzenie instruktora prowadzącego spotkania (7 spotkań po 2 godziny)- 2100 zł 2 Wynagrodzenie tyflopedagoga prowadzącego spotkanie integracyjne (jedno spotkanie - 2 godziny) 300 zł 3 Wynajem busa, dojazd na spotkanie integracyjne 300 zł 4 Wynajem sali na warsztaty 800 zł 5 Zakup poczęstunku na spotkania integracyjne 200,00 zł 6 Zakup kompletu materiałow plastycznych do wykonania książeczek 900 zł 7. Wydruk plakatów 50 zł 8. Koszty organizacyjne i rozliczenia 350 zł

Harmonogram projektu

Cały projekt został podzielony na trzy etapy: Etap przygotowawczy 1.Przygotowanie merytoryczne projektu 2.Opracowanie harmonogramu zajęć 3.Rekrutacja grupy docelowej Etap realizacji: 1.Zakup materiałów potrzebnych na wykonanie książeczek 2.Przeprowadzenie 8 warsztatów dla grupy docelowej, w tym warsztatów integracyjnych Etap podsumowujący: 1.Otwarte spotkanie podsumowujące 2.Przekazanie książek 3.Rozliczenie zobowiązań finansowych

Cel projektu

Celem projektu jest wzmacnianie postawy akceptacji wobec niepełnosprawnych i wzrost wiedzy na temat osób niewidomych i słabowidzących. Po zrealizowanych warsztatach książeczki dotykowe będą dodatkowo pełnić funkcję terapeutyczną (m.in. mogą służyć podczas zajęć logopedycznych, integracji sensorycznej, nauce czytania dotykowego, a także do edukacji dzieci niewidomych). Ponieważ tematem książek będzie Polska i najciekawsze miejsca w naszym kraju oraz wybrane elementy kultury i tradycji, książki będą miały ma charakter wychowawczy i edukacyjny: będą przekazywać wiedzę w sposób czytelny i atrakcyjny dla osób niewidomych.

O autorze

Agnieszka Matusiak, Klub Kultury Wena filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Pedagog, kierownik Klubu Kultury „Wena” filii Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie, wieloletni pracownik Zakładu Edukacji Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, redaktor czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, pilot i przewodnik górski.

Głosowanie

Liczba głosów: 104

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!