Szczegóły projektu: HORYZONTY

aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzroku w takich obszarach jak: kino, teatr, literatura

Pełny opis projektu

Osoba niewidoma czy niedowidząca to już nie taka sama osoba jak kilkanaście lat temu. Mamy łatwiejszy dostęp do edukacji i korzystamy z niego, mamy możliwość rozwoju i chcemy z tego korzystać. Orientacja przestrzenna jest bardzo ważna i trzeba tę umiejętność doskonalić aby być niezależnym i samodzielnym, kiedy już to potrafimy chcemy mieć nieograniczony dostęp do kultury. Proponujemy do realizacji 3-dniowe warsztaty skierowane do 30 młodych i aktywnych osób niewidomych z terenu Wielkopolski. Podczas pobytu chcemy dyskutować o tym, co warto przeczytać, obejrzeć, usłyszeć. Proponujemy zarówno dyskusje jak i noc filmową. Dołożymy starań aby zaprosić profesjonalistów, którzy przybliżą nam książki najnowsze i te z kanonu, opowiedzą o filmie również od strony realizacji, gry aktorskiej itd. Celem główny jest rozbudzenie motywacji do rozwoju osobistego, rozwijania zainteresowań i odwagi aby wyrażać swoje myśli.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 13200,00

autokar ryczałt = 1200,00 zakwaterowanie i wyżywienie 30 osób x 246,60 =7400,00 ubezpieczenie uczestników 30 osób = 100,00 kadra merytoryczna 3 prelegentów x 500,00 = 1500,00 zakup biletów do placówek kulturalnych na kilka spektakli/seansów 30 osób x 100,00 = 3000,00 (kino, teatr)

Harmonogram projektu

spotkanie organizacyjne - lipiec 2017 warsztaty - sierpień-listopad 2017 wyjścia do placówek kulturalnych - wrzesień-listopad 2017

Cel projektu

Celem główny jest rozbudzenie motywacji do rozwoju osobistego, rozwijania zainteresowań i odwagi aby wyrażać swoje myśli. Zależy nam aby z większą świadomością oglądać i czytać. Chcemy zabierać głoś w dyskusjach i mieć odwagę mówić o tym, co według nas jest dobre na ekranach i co warto przeczytać. Celem długofalowym będzie stworzenie cyklicznych spotkań np. klubów książki, czy kinomaniaka.

O autorze

Emilia Marcinkowska, Klub Młodych i AKtywnych Osób Niewidomych i NIedowidzących (przy PZN Poznań)

Od urodzenia jestem osobą słabowidzącą. W ostatnich latach mój wzrok uległ pogorszeniu i wtedy aktywnie zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach Klubu Młodych i Aktywnych. Wkrótce zostałam też członkiem Zarządu Klubu i działam aktywnie na rzecz innych. Podejmujemy różnorodne działania, które mają na celu zmobilizować rówieśników oraz młodszych ode mnie do aktywnego życia. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mieszkają w małych miejscowościach i wsiach naszego województwa. Sama mieszkam w takiej wsi i często zastanawiam się, co bym robiła gdyby nie działania Klubu ... Klub działa już 10 lat i mimo różnych problemów działamy. Chyba idzie nam nieźle ponieważ spotkania cieszą się zainteresowaniem i mimo problemów komunikacyjnych raz w miesiącu nasza sala jest pełna. Nowy projekt będzie szansą na rozwój w nowym kierunku, a to jest przecież wa aby iść na przód. Cieszę się, że ja mogę to robić.

Głosowanie

Liczba głosów: 1215

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!