Szczegóły projektu: (Nie)widzialna sztuka oczami najmłodszych

Stworzenie przez przedszkolaków oraz uczniów klas 0-3 szkół podstawowych obrazów, rzeźb i innych prac plastycznych w formie wypukłej, dostępnej do rozpoznania przez osoby niewidome i słabowidzące

Pełny opis projektu

Coraz częstszym zjawiskiem stało się uświadamianie dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych wzrokowo. Dzieci chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, opowiadają co wiedzą na temat osób niewidomych i słabowidzących i zdobywają nową wiedzę i informacje o tej grupie osób. Warto byłoby pozwolić dzieciom na chociaż częściowe wejście w świat osób niepełnosprawnych. Proponuję najmłodszym warsztaty, w ramach których wspólnie stworzymy dzieła sztuki - obrazki przedstawiające np. zwierzęta, kwiaty, pejzaże. Prace będą miały formę wypukłą/ przestrzenną, aby swobodnie mogły obejrzeć je osoby niepełnosprawne wzrokowo. Nawet nie wiemy, jaki potencjał tkwi w najmłodszych, jak bardzo otwarte są na osoby z niepełnosprawnościami oraz jak wiele dobrego widzą. Wprowadzeniem do warsztatów będzie przekazanie krótkiej informacji na temat rozpoznawania sztuki przez osoby niepełnosprawne wzrokowo, czym zajmie się tyflopedagog. Wszystkie powstałe wytwory zostaną przekazane warszawskim Fundacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo, aby zdobiły i niosły informację. Początkowo, warsztaty objęłyby przedszkolaków i uczniów m.st. Warszawa- Dzielnica Wola., szacunkowa liczba dzieci objętych wsparciem- ok. 1000. W przypadku małego zainteresowania na terenie ww. dzielnicy, informacje zostaną wysłane do okolicznych placówek.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 6000,00 zł

4000,00 zł - zakupienie artykułów plastycznych (m.in. arkusze kartonu, folie, materiały, farby wypukłe i tradycyjne, artykuły spożywcze do przyklejania- kasza, ryż itp.) 1500,00 zł - symboliczne nagrody dla uczestników warsztatów- np. odblaskowe misie itp., wydruk dyplomów 500,00 zł - kolportaż prac uczniów- bezpieczne przetransportowanie do warszawskich Fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo

Harmonogram projektu

czerwiec/ lipiec - wysłanie informacji na temat warsztatów do wolskich przedszkoli i szkół sierpień - stworzenie harmonogramu wizyt w wolskich placówkach, nawiązanie kontaktu z warszawskimi Fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo w celu ewentualnego zainteresowania stworzeniem galerii prac dzieci wrzesień - organizacja warsztatów, bieżący kolportaż prac, tworzenie dokumentacji zdjęciowej

Cel projektu

Integracja środowiska pełnosprawnych dzieci ze światem osób niepełnosprawnych wzrokowo, uświadamianie potrzeb tej grupy. Rozwój emocjonalno- społeczny najmłodszych. Poznanie dotykowe sztuki tworzonej przez najmłodszych.

O autorze

Mariola Łygas

Nazywam się Mariola Łygas. Od 2009 roku czynnie współpracuję ze środowiskiem osób niepełnosprawnych wzrokowo, zdobywając w tym kierunku wykształcenie- magister tyflopedagogiki. Prowadzenie zajęć z orientacji przestrzennej jest moją pasją- pracuję zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Chęć pracy z dziećmi przerodziła się także w pracę na stanowisku pedagoga wspierającego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie. Uwielbiam swoją pracę, chętnie dzielę swoimi pasjami i zainteresowaniami z dziećmi i młodzieżą. Wspieram środowisko osób niepełnosprawnych wzrokowo jak tylko potrafię. Tym razem wiedzę którą przekazujemy, chciałabym umiejscowić w konkretnym miejscu i pozwolić pełnosprawnym dzieciom na pełne włączenie się w świat osób niewidomych i słabowidzących. Czy mi się to uda? Nie wiem... Jednak zależy mi na uchwyceniu piękna dziecięcego spostrzegania świata i przekazania tego wszystkiego osobom niepełnosprawnym. Tylko razem jesteśmy w stanie coś osiągnąć... :)

Głosowanie

Liczba głosów: 359

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!