Szczegóły projektu: Słuchowisko proekologiczne "Kogiel i Mogiel" dla dzieci niewidomych i słabowidzących

Autorskie i interaktywne słuchowisko proekologiczne dla dzieci niewidomych i słabowidzących

Pełny opis projektu

Słuchowisko to taki „ilustrowany” audiobook - projekt nietypowy, w którym głosów udzielają aktorzy, pojawiają się elementy autorskiej muzyki, dźwięków nagrywanych w lesie, nad morzem, śpiew ptaków itd. Słuchowisko przygotowane przez Teatr Quadro zostanie dostosowane do potrzeb dzieci niewidomych: uwzględniające ich potrzeby i odpowiadające na nie. Ponieważ dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) miewają problemy z utrzymaniem koncentracji, słuchowisko wzbogacone zostanie w elementy aktywizujące, np. naukę piosenek, ćwiczenia dot. segregacji śmieci, quiz i zagadki od Sowy (jednej z bohaterek). Nagranie zostanie udostępnione na stronie www i w kanałach social media, a także zostanie przekazane dla SOSW w Krakowie na nośnikach CD. Treść słuchowiska zostanie skonsultowana z Wicedyrektor Ośrodka SOSW w Krakowie, kierująca Szkołą Podstawową nr 73 i Gimnazjum nr 68 mgr Agnieszką Nawrocką oraz konsultantem merytorycznym. Projekt będzie w głównej mierze projektem charytatywnym, a grant zostanie przekazany w większości na opłacenie kosztów studia nagrań oraz potrzebnych materiałów (m.in. płyty CD, wydruk okładek). Pozostałe koszta zostaną rozdzielone na wynagrodzenie dla autora scenariusza, lektorów, autorów nagrań oraz technicznych sprawujących pieczę nad jakością nagrania. W przypadku mniejszego dofinansowania, będziemy za wszelką cenę starać się zachować maksimum profesjonalizmu - zależy nam na każdej możliwości dofinansowania.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 5000

Koszta główne projektu: wynajem studia nagrań - zależnie od długości scenariusza i wysokości dofinansowania, 50zł / h wynajmu studia - około 6h - 300 zł wynagrodzenie dla autora tekstu słuchowiska - 500 zł wynagrodzenie dla aktorów - 300 zł/os, 6os.x300zł= 1800 zł wynagrodzenie dla konsultanta scenariusza - 300 zł montaż słuchowiska: 600 zł nagrania i mastering dźwięków lasu, ptaków itd.: 500 zł płyty CD, wydruki opakowań: 50 zł koordynator projektu: 500 zł

Harmonogram projektu

Etapy projektu: 1. Przygotowanie scenariusza słuchowiska w oparciu o spektakl autorski Kogiel i Mogiel 2. Konsultacja scenariusza i elementów aktywizujących z tyflopedagogami 3. Zdobycie potrzebnych materiałów audio: nagrań lasu, zwierząt, ptaków, wody itd. 4. Nagrywanie słuchowiska, montaż i edycja 5. Nagranie oraz przekazanie płyt CD dla SOSW Tyniecka 6. Udostępnienie słuchowiska na stronie www i FB

Cel projektu

- zwiększenie wiedzy dzieci z dysfunkcją wzroku nt. problemów ekologicznych i działań proekologicznych oraz zrobienie tego w sposób ATRAKCYJNY, niespotykany do tej pory w edukacji niewidomych - stworzenie ciekawego, interaktywnego, bogatego w bodźce zmysłowe słuchowiska specjalnie dla dzieci niewidomych - stworzenie dedykowanego osobom z dysfunkcją wzroku narzędzia do nauki - udowodnienie, że materiały dydaktyczne nie muszą być nudne! - urozmaicenie sztampowego biegu lekcji - zaangażowanie aktorów teatru w działania antydyskryminacyjne, sprzyjające osobom niepełnosprawnym - stworzenie materiału atrakcyjnego zarówno dla dzieci niewidomych jak i widzących, tak, by służył wszystkim - szerzenie wiedzy o potrzebach osób niewidomych - promowanie działań prospołecznych sprzyjających niewidomym

O autorze

Paula Cupryan, Fundacja Szansa dla Niewidomych

Paula Cupryan - pedagog, kulturoznawca, dziennikarz. Kierownik Tyflopunktu w Fundacji Szansa dla Niewidomych: prowadzi zajęcia i szkolenia z osobami niewidomymi, koordynuje działania wolontariackie, prowadzi szkolenia dla instytucji kultury i sztuki, a także ściśle współpracuje z krakowskimi mediami. Zorganizowała przeszło kilkadziesiąt warsztatów artystycznych oraz zajęć o charakterze rozrywkowym dla osób z dysfunkcją wzroku w krakowskich instytucjach kultury. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością (praca o charakterze asystenta-cienia) zdobyte w Fundacji Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapia, szczególnie w zakresie arteterapii oraz treningów umiejętności społecznych. Laureatka konkursu Manufaktura Książki: jej autorska książeczka dotykowa dla dzieci niewidomych pt. "Smok Wawelski" zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszą amatorską książkę, dzięki czemu zasiliła półki pierwszej w Polsce biblioteki książki dotykowej.

Głosowanie

Liczba głosów: 118

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!