Szczegóły projektu: Dotknij Teatru z Teatrem Quadro!

Przeprowadzenie cyklu warsztatów teatralnych dla dzieci niewidomych z SOSW Tyniecka

Pełny opis projektu

W ramach projektu planujemy przeprowadzić warsztaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Jeden warsztat trwa 90 min., tj. dwie godziny lekcyjne, co zostało ustalone po wstępnej rozmowie z Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w SOSW. Scenariusze warsztatów teatralnych zostaną skonsultowane z Wicedyrektor Ośrodka SOSW w Krakowie, kierująca Szkołą Podstawową nr 73 i Gimnazjum nr 68 mgr Agnieszką Nawrocką. Wspólnie z wicedyrektor ustalimy harmonogram, który nie będzie kolidować z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi dzieci, a jednocześnie zapewni nam wysoką frekwencję. Projekt będzie w głównej mierze projektem charytatywnym, a grant zostanie przekazany na opłacenie kosztów transportu i niezbędnych materiałów na warsztaty. Pozostałe koszta zostaną rozdzielone na prowadzącego warsztaty. W przypadku uzyskania dotacji na nasz projekt, planujemy odpowiednio zorganizować: 5 tysięcy grantu - 5 warsztatów: teatr lalek, scenografia i rekwizyty w teatrze, maski, lekcja śpiewu i emisji głosu, improwizacja 3 tysiące grantu - 3 warsztaty: scenografia i rekwizyty w teatrze, emisja głosu, improwizacja teatralna 2 tysiące grantu - 2 warsztaty: scenografia i rekwizyty, emisja głosu i ruch sceniczny

Budżet projektu

Kwota łącznie: 5000

Koszta główne projektu: koszta wynajmu, transportu scenografii, kostiumów i rekwizytów - 600 zł materiały na warsztaty dot. robienia masek i rekwizytów - 300 zł poczęstunek podczas warsztatów (napoje oraz ciasteczka) - 300 zł wynagrodzenie dla aktora prowadzącego warsztaty - 1500 zł wynagrodzenie dla autora scenariusza warsztatów: 1000 zł wynagrodzenie dla koordynatora zadania - 500 zł wynagrodzenie dla dokumentalisty (dokumentacja video i foto) - 1000 zł dyplomy i upominki na koniec projektu: 200 zł Nadwyżki finansowe zostaną wydane na spotkanie przy ciachu i soczkach, które będzie podsumowywało projekt - może zamówimy pizzę? Dzieci kochają pizzę!

Harmonogram projektu

Etapy projektu: Sierpień: 1. przygotowanie scenariusza zajęć, dostosowanie ich do potrzeb osób niewidomych, konsultacje ze środowiskiem, pedagogami itd. Wrzesień: 2. ustalenie terminów warsztatów, rekrutacja uczestników (po stronie SOSW) Sierpień-wrzesień 3. skompletowanie materiałów potrzebnych na warsztaty Wrzesień-październik: 4. przeprowadzenie warsztatów 5. podsumowanie, sprawozdanie, montaż video i selekcja zdjęć z warsztatów

Cel projektu

- wzbogacenie wiedzy dzieci z dysfunkcją wzroku nt. teatru - wzbogacenie oferty warsztatów teatralnych dostępnych na rynku: wzrost konkurencyjności z naciskiem na potrzeby osób niepełnosprawnych - wzmocnienie samooceny dzieci z dysfunkcją wzroki: podbudowanie własnej wartości - urozmaicenie życia pozaszkolnego dzieci niewidomych i słabowidzących - nawiązanie znajomości i relacji pomiędzy dziećmi niewidomymi, zawężenie tych znajomości - szerzenie wiedzy o projektach dla niewidomych dzięki promocji akcji - przygotowanie scenariuszy warsztatów teatralnych mogących posłużyć później kolejnym edukatorom - nabywanie umiejętności scenicznych, umiejętności emisji głosu oraz wyrażania siebie dla dzieci niewidomych i słabowidzących: forma arteterapii - nabycie umiejętności o możliwościach wyrażania siebie - promowanie współpracy międzysektorowej - zwiększanie świadomości społecznej - nagranie filmu video oraz dokumentacja, która w świecie social media będzie szerzyć wartości integracji społecznej i zachowania antydyskryminacyjne

O autorze

Agnieszka Prylińska, Teatr Quadro

Dyrektor artystyczna Teatru Quadro: aktorka, autorka scenariuszy, edukator teatralny, a także kreatywna głowa, w której zrodził się pomysł m.in. stworzenia postaci bohaterów serii ekologicznych spektakli: krasnala Kogla i Mogla. Przedstawiamy Agnieszkę Prylińską! Mała Agusia postanowiła zostać aktorką po obejrzeniu musicalu „Taniec Wampirów” w warszawskim Teatrze „Roma”. Od tamtego czasu dzielnie dążyła do realizacji swojego planu. Jako nastolatka należała do włocławskiej grupy teatralnej „Teatr Nasz”, gdzie zagrała w spektaklach „Tango”, „Ptaki”, „Martwy sen”. Jako absolwentka Krakowskich Szkół Artystycznych i dorosła już Aga, pracowała 3 lata w Krakowskim Biurze Promocji Kultury grając Poziomkę i Lalkę i ucząc najmłodszych jak należy dbać o środowisko. Zagrała ok. 2000 spektakli w całej Polsce. Zdobyła tak duże doświadczenie w pracy z dziećmi, że została autorką naszych spektakli ekologicznych „Przygody Kogla i Mogla”, które spotkały się z wielkim entuzjazmem zarówno ze strony małych, jak i dużych widzów. Czuje się spełniona jako aktorka, reżyserka i scenarzystka. Zapewnia, że jej wyobraźnia jest nieograniczona i zaskoczy nas jeszcze nie raz. Agnieszka potrafi również kręcić i pluć ogniem, a także… chodzić na szczudłach. Jest ciekawa świata i szczególnie wrażliwa na jego piękno. Uważa się za ostrożną i ciut niecierpliwą, co motywuje ją do działania.

Głosowanie

Liczba głosów: 161

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!