Szczegóły projektu: "RAZEM WYKORZYSTAJMY TĄ SZANSĘ"

Organizowanie "Targów Ofert Pracy" żeby nie mylić to nie mają być targi gdzie Niepełnosprawny szuka ofert pracy ale targi gdzie pracodawcy prezentują swoje oferty pracy , pomysły na zatrudnienie ewentualnie przedstawi plan rozwoju w kierunku zwiększenia

Pełny opis projektu

Projekt podzielony zostanie na kilka etapów działania -) Stworzyć klimat WSPARCIA dla projektu czyli bezpośrednie przedstawienie Władzom lokalnym: Prezydentowi Miasta , Staroście Powiatu Pełmomocnikom tych Zarządów by swoją wiedzą i doświadczeniem nie stronili od problemu lecz wręcz go wspierali. O tym że zatrudniając Niepełnosprawną osobę Pracodawca ani instytucja nic nie traci wszyscy wiedzą i szkoleń organizować nie potrzeba ale o tym że Osoby Niepełnosprawne a przede wszystkim Niewidome I NIEDOWIDZĄCE ZATRUDNIĆ NALEŻY TU JEDNA I DRUGA STRONA MA CIĄGLE WĄTPLIWOŚCI I OBAWY. Beneficjenci szukający pracy boją sie tej pracy podjąć bo ciągle nie wierzą że sobie tam PORADZĄ, natomiast Pracodawcy Szefowie firm i instytucji ciągle obawiają się że nie spełnią warunków przy zatrudnieniu takich osób To też proponuje 'KONFRONTACJE" i przejść do etapu drugiego -)Zrobić listę firm i instytucji które potencjalnie w takim programie mogą wzionć udział, na zasadzie opini, znajomości, wizerunku itd. -)Bezpośrednie spotkanie z Dyrekcją tych firm i przedstawienie w sposób bezpośredni potrzeb zatrudnienia nie tylko jako bodziec ekonomiczny ale przede wszystkim prestiż i zapotrzebowanie Społeczne likwidacja WYKLUCZENIA, oraz MORALNE potrzeby podnoszenia KULTURY wzajemnej TOLERANCJI i SZACUNKU, powinny zdopingować do głębszego spojrzenia na PROBLEMY tak ważnej grupy społecznej jakimi są Osoby Niewidome lub widzące niewiele. Znaczącym tematem na spotkaniu będzie przedstawienie oczekiwań osób niepełnosprawnych, poziom wykształcenia i umiejętności Wszystkie te wskazówki i zapotrzebowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej w mediach publicznych jak i na plakatach i spotkaniach publicznych.Celem zasadniczym tego działania będzie zatrudnienie lub rozszerzenie działania w kierunku tworzenia Spółdzielni Socjalnych -)Kulminacją tego projektu będą 'TARGI OFERT PRACY dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH" pod hasłem 'WYKORZYSTAJMY RAZEM TĄ SZANSE' KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W 3 TERMINACH PODCZAS Promocji Organizacji Pozarządowych tj. 12 09 2017 r. w siedzibie PZN w leszznie 15 09 2017 r. w Ratuszu na rynku Leszczyńskim oraz 17 09 2017r. Podczas Promocji Organizacji Pozarządoweych w obecności pod patronatem PREZYDENTA MIASTA LESZNA -)Wszystkie OFERTY zostaną przedstawione publicznie Stowarzyszeniom i osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją wzroku, efekty działania oraz projekt przedstawiony zostanie w mediach publicznych całego Kraju Celem tego projektu będzie nawiązanie współpracy z Pracodawcami instytucjami które mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne, nagłośnienie problemu tych osób podniesienie standardów relacji i wzajemnej współpracy ale przede wszystkim likwidacja obaw przed podejmowaniem pracy przez osoby z dysfunkcją swojego zdrowia Pracodawca występujac publicznie przygotuje bogatą i solidną ofertę natomiast poszukujący pracy nie odrzuci szansy która otwiera przed nim nowe perspektywy.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 6000 zł sześć tysiecy złotych

HARMONOGRAM PROJEKTU 1- Spotkanie z Władzami MIASTA LESZNA i REGIONU oraz Starostą Leszczyńskim 2-Rekrutacja przedsiębiorstw przy pomocy Urzędu Pracy i Zatrudnienia 3-Spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Zakładów Pracy 4-Nadanie medialnego rozgłosu realizacji projektu 5-przygotowania do organizacji Targów poprzez nagłaśnianie terminów konsultacje z potencjalnymi Pracodawcami nagłaśnianie medialne 6- organizowanie Targów OfertPracy 3 terminy realizacji 7-Podsumowanie i publiczne wyróżnienie najciekawszych Ofert Pracy

Harmonogram projektu

BUDŻET PROJEKTU 1- KOSZTY STRONY INTERNETOWEJ 1200 ZŁ 2- TRANSPORT OSOBOWY 1200 ZŁ 3- KOSZTY OGŁOSZEŃ PROMOCJI 1200 ZŁ 4- KOSZTY ULOTEK PLAKATÓW ZAPROSZEŃ KOMUNIKACJI-TELEFON 600 ZŁ 5-KOSZTY ORGANIZACJI SPOTKAŃ 800 ZŁ 6-KOSZT ORGANIZACJI TARGÓW 3 TERMINY POCZĘSTUNEK NAPOJE 1000 ZŁ

Cel projektu

CELEM PROJEKTU "WYKORZYSTAJMY RAZEM SZANSĘ" TO PRZEDE WSZYSTKIM NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PRACODAWCĄ A NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KTÓRY CIĄGLE NIE WIERZY W SWÓJ POTENCJAŁ ZASŁANIAJĄC SIĘ SWOJA DYSFUNKCJA. NATOMIAST PRACODAWCA UWIERZY W SWOJE MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI STANOWISKA PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH CEL PROJEKTU TO WYRÓŻNIENIE DLA TYCH KTÓRZY POTRAFIĄ POKONAĆ SWOJE WĄTPLIWOŚCI I SĄ PRZYKŁADEM DLA INNYCH ŻE WZAJEMNA TOLERANCJA I WSPÓŁPRACA TO SPOKÓJ, ZADOWOLENIE ORAZ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA JAKIE W ŻYCIU JEST POTRZEBNE

O autorze

Jędrzej Antkowiak, Polski Związek Niewidomych w Lesznie Okręg Wielkopolski

Jestem Prezesem Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lesznie Przepracowałem 41 lat zawodowo jako TOKARZ- obróbka metali skrawaniem Jestę na rencie z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym żonaty z żoną Zofią od 36 lat Mamy dwoje dorosłych dzieci Paulinę i Bartosza oraz dwoch wnukow Mikołaja i Igorka

Głosowanie

Liczba głosów: 13

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!