Szczegóły projektu: Akademia Zdrowia – Rozwinąć Skrzydła

Warsztaty edukacyjne i coaching dotyczące poczucia własnej wartości dla kobiet niewidomych i słabowidzących pod nazwą:

Pełny opis projektu

Zaniżone poczucie własnej wartości dość często towarzyszy każdemu z nas. Przebywając dość często wśród osób niewidomych i niedowidzących zauważyłam, że kobiety z tej grupy społecznej, poczucie to ma dużo bardziej zaniżone, niż u kobiet widzących. Doskwiera im wtedy smutek, brak pewności siebie i poczucie winy. Charakterystyczne jest również to, że niekorzystnie przedstawiają swoją osobę w porównaniach społecznych, są wrażliwe, wręcz przewrażliwione na krytykę, czują się bezwartościowe i często nie posiadają żadnego, nawet najmniejszego celu w życiu. Długotrwale utrzymujący się niski poziom poczucia własnej wartości wraz z powyższymi zmiennymi może przyczynić się do rozwoju stanów depresyjnych (dość częste zaburzenia wśród kobiet niewidomych i niedowidzących), a także znacząco wpłynąć na nasze funkcjonowanie psychospołeczne. W literaturze dość często możemy spotkać synonimy poczucia własnej wartości takie jak: samoocena, obraz siebie, poczucie ważności. Poczucie własnej wartości należy do jednego z najważniejszych wyznaczników osobowości człowieka. W trakcie swojego życia każdy doświadcza różnych wydarzeń dotyczących własnej osoby. Są one porządkowane i organizowane w układ specyficznych wyobrażeń na temat własnego „ja”. Na tej podstawie wyłania się specyficzna postawa wobec samego siebie. Postawa zwana samooceną. Należy ona do systemu wiedzy, który ułatwia każdemu poznanie siebie, a także umożliwia ocenę własnych możliwości w różnych sferach i pozwala na wybór takich zachowań, które są właściwie i zgodne z wymaganiami sytuacji zewnętrznych. Samoocena odgrywa bardzo ważną rolę w życiu jednostki, wpływając nie tylko na świadomość siebie, ale również wspomagając proces rozwoju w kierowaniu swoim zachowaniem przy realizacji planów oraz dążeń życiowych. Cel projektu to podniesienie poczucia własnej wartości. Cele szczegółowe to: 1.Poznanie siebie. Z jakich obszarów życia jestem zadowolona a z jakich nie. 2.Zmiana błędnych przekonań na swój temat. Co to jest samospełniające się proroctwo? 3.Zmiana złych nawyków w dobre. 4.Poznanie co to jest asertywność i nauczenie się jej. 5.Prowadzenie dzienniczka samoobserwacji. Beneficjenci projektu. Dziesięć kobiet niewidomych lub słabowidzących w przedziale wiekowym między 20 a 50 rokiem życia, wyrażających chęć zmiany w swoim życiu. Miejsce i termin projektu Warsztaty odbędą się do 01.10.2017(termin do uzgodnienia z opiekunem Kącika). Będą to 3 spotkania Warszawie na ul. Piwnej 9-11 w Kąciku Pod Wieżą przy klasztorze Franciszkanek Służebnic Krzyża. Każde spotkanie około 4 godzin. Harmonogram działań 1.Wykład i pogadanka na temat poczucia własnej wartości, znajomości samego siebie. Ćwiczenia ze słowem JESTEM, LUBIĘ NIE LUBIĘ, Koło osobistej satysfakcji 2.Wyjaśnienie terminu samospełniające się proroctwo, czym są nawyki i przekonania. Praca z przekonaniami metodą RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań, ćwiczenie Mapa nawyków. 3.Wykład i pogadanka na temat asertywności. Ćwiczenia budujące asertywność. 4. 5 godzinnych sesji z każdą z uczestniczek projektu w kwestii poczucia własnej wartości. Planowane rezultaty wynikające z realizacji projektu, umiejętności kobiet: 1.Beneficjentki projektu poznają siebie, swoje mocne i słabe strony. 2.Beneficjentki będą umiały rozpoznawać złe nawyki oraz przekonania i zamieniać je na dobre. 3.Beneficjentki będą umiały budować w sobie asertywność. 4.Wszystkie wprowadzone działania, łącznie z sesjami będą prowadziły do podniesienia poczucia własnej wartości.

Budżet projektu

Kwota łącznie: 5000 złotych

1.3 zjazdy warsztatowe 2100 zł 2.sesje indywidualne 2500 zł 3.matariały warsztatowe 400 zł

Harmonogram projektu

Harmonogram działań 1.Wykład i pogadanka na temat poczucia własnej wartości, znajomości samego siebie. Ćwiczenia ze słowem JESTEM, LUBIĘ NIE LUBIĘ, Koło osobistej satysfakcji 2.Wyjaśnienie terminu samospełniające się proroctwo, czym są nawyki i przekonania. Praca z przekonaniami metodą RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań, ćwiczenie Mapa nawyków. 3.Wykład i pogadanka na temat asertywności. Ćwiczenia budujące asertywność. 4. 5 godzinnych sesji z każdą z uczestniczek projektu w kwestii poczucia własnej wartości.

Cel projektu

Cel projektu to podniesienie poczucia własnej wartości. Cele szczegółowe to: 1.Poznanie siebie. Z jakich obszarów życia jestem zadowolona a z jakich nie. 2.Zmiana błędnych przekonań na swój temat. Co to jest samospełniające się proroctwo? 3.Zmiana złych nawyków w dobre. 4.Poznanie co to jest asertywność i nauczenie się jej. 5.Prowadzenie dzienniczka samoobserwacji.

O autorze

Weronika Socha

Nazywam się Weronika Socha. Jestem magistrem socjologii, absolwentką studiów podyplomowych o kierunku Coach zdrowia i żywienia w Collegium Civitas w Warszawie oraz psychoonkologiem. Dlaczego takie studia??? Dlatego, że kocham ludzi, kocham im pomagać, kocham ŚWIAT! Od dzieciństwa towarzyszką mojego życia była Choroba. Od czwartego roku życia moim drugim domem był szpital. Choroba nerek (obecnie jestem po przeszczepie nerki), pęknięcie tętniaka mózgu i jeszcze kilka innych incydentów zdrowotnych, nauczyło mnie pokory, szacunku do życia, miłości do samej siebie i drugiego człowieka. Wiem z własnego doświadczenia, jak ważna jest psychika np. w procesie zdrowienia. Dzięki Coachingowi zdrowia i żywienia oraz psychoonkologii rozwój osobisty stał się jednym z ważniejszych elementów mojego życia. Każdego dnia pokonuję wewnętrzny opór i przekraczam własne ograniczenia. Polepszyłam jakość swojego życia, zwiększając zadowolenie w różnych jego obszarach, odzyskując równowagę między ciałem, umysłem i duchem. Jestem pasjonatką Terapii Simontonowskiej. Jest to poznawczo-behawioralny program psychoterapii przeznaczony dla pacjentów przewlekle chorujących (w tym onkologicznych) i ich najbliższych. Prowadzę szeroki wachlarz sesji indywidualnych i grupowych warsztatów z zakresu: pomocy w realizacji wymarzonych celów, podniesienia poczucia własnej wartości, pracy ze stresem i lękiem, zmiany złych nawyków, uzależnień i współuzależnień, zmiany stylu życia, odżywiania się, relacji z dzieckiem i partnerem, wypalenia zawodowego, pokonania długotrwałej choroby, likwidacji dolegliwości psychosomatycznych , akceptacji życia TU i TERAZ. Wszystkie powyższe działania organizowane są w ramach prowadzonej przeze mnie działalności pod nazwą Akademia Zdrowia – Ukryte Skrzydła. W przypadku chęci nawiązania współpracy, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną pod nr 531 519 138, lub mailowo weronikakapri@interia.pl www.ukryteskrzydla.eu

Głosowanie

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!